At eto na nga ‘nay Concordia ang katuparan ng iyong kahilingan. Lubos ang aming kasiyahan na nakamtan mo na ito sa tulong at gabay ng iyong ALS teacher mam Rea Lyn

Nawa’y magsilbi kang inspirasyon sa lahat ‘nay

Ito ay isa lamang sa pagpapatototo na sa ALS may PAG-ASA!

Salamat po sa KHADAFFYiMages sa pagbabahagi ng mga larawan ni nanay.

Rina M. Aboganda, EPS II, ALS